Regulamin kącika zabaw

 1. Kącik Zabaw jest przeznaczony dla Gości HOTELU JASTARNIA i Restauracji ZATOKA SMAKÓW.
 2. Zabawki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Dzieci do lat 4 mogą przebywać na terenie Kącika Zabaw wyłącznie pod opieką i w obecności Opiekuna. Dzieci powyżej 4 lat mogą przebywać w Kąciku Zabaw samodzielnie wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność Opiekuna.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w hotelu i tym samym Kąciku Zabaw odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie. HOTEL JASTARNIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieszczęśliwe wypadki mające miejsce na terenie Kącika Zabaw.
 4. Zabrania się wynoszenia zabawek z Kącika Zabaw.
 5. Z urządzeń znajdujących się na terenie Kącika Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają Opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych urządzeń lub zabawek.
 6. Zabrania się skakania ze zjeżdżalni oraz poruszania po nich w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu.
 7. Zabrania się jedzenia, picia, żucia gumy podczas zabawy – grozi to zadławieniem.
 8. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych Gości zabrania się przebywania w Kąciku Zabaw dzieci bądź dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 9. Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie hotelu zainstalowany jest monitoring.
 10. Należy stosować się do uwag personelu hotelu i restauracji. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze.
 11. Kącik zabaw otwarty jest do godziny 22:00.
 12. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zajęć i godzin otwarcia Kącika Zabaw.

Dyrekcja 
HOTELU JASTARNIA i Restauracji ZATOKA SMAKÓW