Regulamin SPA

 1. SPA jest strefą ciszy i relaksu.
 2. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Na terenie SPA obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań szklanych, żucia gumy, spożywania jedzenia.
 4. Wszystkie cenne rzeczy można pozostawić w sejfie – informacja w recepcji hotelu.
 5. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie SPA.
 6. Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do jacuzzi. Należy uważać, ponieważ podłoga w Spa jest mokra.
 7. Na terenie SPA nie używamy własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych ani telefonów komórkowych.
 8. Do SPA nie będą wpuszczane osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  3. z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo,
  4. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
  5. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu SPA będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 10. Na terenie SPA obowiązuje cisza. Pracownicy SPA mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości.
 11. Przed wejściem do jacuzzi należy starannie umyć całe ciało pod natryskami.
 12. Należy zgłaszać personelowi SPA wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na eksploatację centrum rekreacyjnego.
 13. Goście Spa ze schorzeniami m.in.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów oraz kobiety w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa. Hotel Jastarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem ze SPA.
 14. Osoby korzystające ze Strefy Spa zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego odpornego na działanie chloru i przystosowanego do użytkowania w strefach basenowych. Za ewentualne zniszczenia lub odbarwienia strojów kąpielowych Hotel Jastarnia nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Hotel Jastarnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na odzieży, obuwiu i biżuterii spowodowane korzystaniem ze SPA.
 16. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych należy zastosować się do powyższych reguł.
 17. Hotel Jastarnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego Regulaminu.
 18. Pomieszczenie SPA jest monitorowane w celach bezpieczeństwa, zapis z kamer nie jest upubliczniany.
 
OGOLNE ZASADY SPA:
 
 1. Pij dużo wody niegazowanej przed, po i między zabiegami.
 2. Unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowaną wizytą w SPA.
 3. Poinformuj nas o jakichkolwiek dolegliwościach mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg zabiegu.
 4. Korzystanie z kąpieli w jacuzzi oraz saunie powinno odbywać się przed zabiegami kosmetycznym.
 
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W STREFIE SAUN:
 
 1. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.
 2. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 10 min. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć. Sesję można powtórzyć.
 3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie prosimy siadać na ręczniku.
 4. Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.
 5. Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunach jest zabronione.
 6. Przebywając w saunach zawsze należy być okrytym ręcznikiem
 
ZASADY KORZYSTANIA Z KABINY INFRA-RED:
ZAKAZY
 
 1. Niedozwolone jest korzystanie z kabiny po spożyciu alkoholu.
 2. Niewskazane jest korzystanie z kabiny bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku.
 3. Nie wolno dotykać promienników i zawieszać na osłonach żadnych przedmiotów (ręczniki, części odzieży, opakowania foliowe itp.)
 4. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności mechanicznych przy promiennikach.
 
ZASADY
 
 1. Przed skorzystaniem z kabiny należy wziąć prysznic.
 2. W kabinie siedzimy na własnym lub dostarczonym przez obsługę ręczniku.
 3. Do kabiny wchodzimy ze spiętymi włosami ze względu na niebezpieczeństwo przypadkowego ich zetknięcia z gorącymi promiennikami.
 4. Zaleca się pozostawienie na zewnątrz zegarków i biżuterii.
 5. Kabinę należy pozostawić w nienagannym porządku - w stanie takim w jakim chciałoby się ją zastać.
 
CYKL
 
 1. Jednorazowy pobyt w kabinie powinien trwać od 20 do 30 minut.
 2. Po wyjściu z kabiny należy ochłodzić i obmyć ciało pod letnim prysznicem.
 3. Następnie zaleca się 15 - minutowy wypoczynek oraz uzupełnienie płynów - najlepsze są soki zawierające duże ilości minerałów (np. pomarańczowy lub pomidorowy) lub woda mineralna.
 
Dyrekcja HOTELU JASTARNIA